Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego metaloweprodukty.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest firma: BARWA SYSTEM SP. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Przemysłowa 21, 11-034 Stawiguda, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

 1. Pojęcia
  Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: metaloweprodukty.pl

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej metaloweprodukty.pl

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 1. Sposób zbierania danych osobowych.
  Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.
   
 2. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.
 • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.
 • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

 

 1. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.
  Podczas wizyty w serwisie , system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.

Pliki cookies.
Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

WŁASNE:
Sesyjne – soteshop- wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.

PODMIOTÓW TRZECICH
Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.

 

Nazwa

Wydawca/Opis

Cel

__utma

Google

Koduje częstotliwość odwiedzin witryny, czas pierwszej wizyty w witrynie, czas ostatniej wizyty w witrynie.

Prowadzenie statystyki serwisu

__utmb

Google

Współpracujące pliki cookies zachowujące informację o długości czasu spędzonego w serwisie.

Prowadzenie statystyki serwisu

__utmc

__utmz

Google

Sprawdza źródło ( bezpośrednio, pośrednie, słowa kluczowe) z którego użytkownik trafił do serwisu. Wskazuje informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika.

Prowadzenie statystyki serwisu

 

Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

5. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie lub Poczcie Polskiej, w zależności jaką formę dostawy wskazał klient. W pozostałych przypadkach dane nie są udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

6. Kontakt
Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

 

7. Zmiana danych oraz prawo do kontroli
Każdy użytkownik ma prawo zmienić, usunąć lub zaktualizować swoje dane osobowe, osobiście – w swoim panelu klienta lub przesyłając dyspozycję do Administratora Danych pocztą elektroniczną na adres: sklep@barwasystem.pl

Użytkownik ma także prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Art.33 Ustawy – w tym celu powinien przesłać do Administratora Danych zapytanie na piśmie.

„W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych. Użytkownik w każdej chwili będzie mógł wycofać wyrażoną zgodę za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres:

Barwa System Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 21,
11-034, Stawiguda
Pocztą elektroniczną na adres sklep@barwasystem.pl.

8. Zabezpieczenie danych.
Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.

Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

9. Odpowiedzialność
Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

 

10. Zmiany w polityce prywatności.
Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

© Copyright by BARWA SYSTEM Sp. z o.o. | All rights reserved.

Projekt i kodowanie: Artneo.pl